Baggrund

Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen har gjort det klart, at man ikke uden videre kan anvende værdien leveret af banken til den regnskabsmæssige dagsværdimåling af renteswaps.

Ministersvaret indeholder en række centrale elementer og udfordringer.

Se udtalelse
Regnskabsregler
Erhvervsstyrelsen understreger, at de danske regnskabsregler for renteswaps er baseret på EU's regnskabsdirektiv og de internationale regnskabsregler, International Financial Reporting Standards (IFRS).

Se udtalelsen her
Gennemgang af renteswaps
Professorerne ved Aarhus Universitet, Frank Thinggaard og Peter Løchte Jørgensen, har netop udgivet en artikel i tidsskriftet Regnskab og Revision. Artiklen gennemgår relevante passager i relation til markedsværdier på renteswaps.

Download artikel


Copenhagen Simulations

Notat om regnskabsregler
Copenhagen Simulations har forfattet et kort notat, der beskriver væsentlige aspekter i de internationale regnskabsregler.

Notatet gennemgår nogle af de væsentligste aspekter i de internationale regnskabsregler med et fokus på den danske kontekst.

Hent notat
Andelsboligforeninger
Problemstillingen er også relevant for andelsboligforeninger. Copenhagen Simulations har forfattet et kort notat.

Notatet omhandler blandt andet de problemstillingerne foreningerne skal forholde sig til, hvis renteswaps ikke opgøres til markedsværdi

Hent notat
xva.cloud - Online swapberegner
Professor i matematisk finansiering ved Københavns Universitet, Rolf Poulsen, har kendskab til anvendt tilgang og finansielle modeller i swapberegneren, xva.cloud, og bekræfter, at dette er identisk med tilgangen til markedsværdi- og risikoberegninger hos finansielle institutioner.

Se udtalelsen her

Ofte Stillede Spørgsmål
Copenhagen Simulations modtager mange forespørgsler og spørgsmål i øjeblikket.

Derfor har vi valgt at lave en guide med ofte stillede spørgsmål. Denne guide kan besvare en lang række af de relevante spørgsmål.

Ofte stillede spørgsmål
Opdateret d. 9. maj 2021
Kronik
Copenhagen Simulations har skrevet en kronik, der blev bragt i Børsen d. 29. april 2021.

Kronikkens fokus er blandt andet på afledte problemstillinger i forbindelse med et ministersvar afgivet i Folketingets Erhvervsudvalg.

Hent kronikken
Når tal lyver - en faglig artikel
Copenhagen Simulations er medforfatter til en artikel, When Numbers Lie - Good Bad Examples, omkring (mis)brug af tal. Artiklen er skrevet sammen med professorerne fra København Universitet, Susanne Ditlevsen og Rolf Poulsen og fokuserer blandt andet på (mis)forståelsen af begrebet markedsværdi.

Læs artiklen her


Udbudte produkter

Markedsværdirapport
Copenhagen Simulations foretager på baggrund af kundens portfølje en markedsværdirapport. Rapporten indeholder en samlet teori og praksis, kundens portefølje, rammeaftaler og kvantificerer den samlede reelle markedsværdi.

Kontakt: mail@renteswap.dk
xva.cloud
Copenhagen Simulations tilbyder en online beregningsplatform, xva.cloud, til værdiansættelse af renteswaps. Platformen giver alle aktører mulighed for at beregne dagsværdien af renteswaps og dermed følge udviklingen i porteføljen af renteswaps.

Læs mere om xVA (engelsk) Abonnementspris